Цени на усилватели:

Pro1200..................630лв.
Pro1600..................780лв.
Pro3000..................950лв.
Pro3000SUB..........1390лв.
Pro4000..................1300лв.
Pro5000..................1490лв.
Pro6000..................1590лв.
Pro8000..................1860лв.
Pro8000+................2160лв.
Pro8000DSP...........2316лв.
Pro10000................2760лв.

Цени на високоговорители P-Audio:

SD18-1700EL..........522лв.
GM18-100F.............455лв.
IMF-HP-18B............295лв.
P-15N......................471лв.
GM15-88F...............294лв.
E15-600S................249лв.
EM15-600................226лв.
E15-300S................185лв.
SW-12D..................1028лв.
EM12-600................208лв.
EM12-300................160лв.
E10-200S.................112лв.
E10-150S.................89лв.
SN8-250N................205лв.
WS-8HPT.................97лв.
E8-150S...................78лв.
SN6-150MB.............76лв.
SN4-60F..................46лв.

Цени на драйвери P-Audio:

BM-D750..................240лв.
BM-D740..................240лв.
BM-D450..................113лв.
SD-44BN..................142лв.
SD-44BF...................95лв.
PHT-408...................45лв.
PHT-410...................40лв.
Rep.BM-D750...........98лв.
Rep.BM-D450...........56лв.
Rep.SD-44BF...........45лв.

Цени на хорни P-Audio:

PH-642......................56лв.
PH-CL-35..................78лв.
PH-CL-WG................54лв.