През изминалите години разработихме клас АВ и клас Н усилватели добре познати в професионалното озвучаване Pro600, Pro900, Pro1600, Pro3000 (числото в модела означава общата мощност на усилвателя). С Pro8000 си поставихме за задача създаването на усилвател с възможно по-голяма мощност и приемливи за пазара масо-габаритни показатели и цена. С други думи казано усилвателят трябва да е много по-евтин от аналогични по мощност модели на няколкото известни на пазара американски и европейски производители и много по-качествен и надеждeн от аналогичните (доколкото ги има) китайски усилватели. За постигането на тази задача решихме да се ограничим от всички екстри които не са крайно необходими (процесори, входни филтри, многобройни индикации и др.) В същото време всичко което е жизнено важно за качеството и надеждността на усилвателя (елементна база, защити и др.) е на възможно най-високо ниво – основно внос от USA.

            Необходими ли са усилватели с мощност 1500÷2500W на канал? Определено да – в настоящия момент повечето сериозни производители на професионални озвучителни тела и високоговорители предлагат модели с мощност 800÷1200W RMS. Музикалната мощност обикновено е двойно по-голяма. Производителите препоръчват усилвателят да има възможности колкото музикалната мощност на високоговорителя. За да осигурим тази мощност при това в четири независими канала (в кутия 3Н) използвахме 8 идентични независими class D усилвателя, 500W RMS/4? или 800W RMS/2? (захранването „кляка” естествено). На bridge това прави 4х1600W на 4? при това при изкривявания по-малки от 0,5% (типична стойност – 0,15%). При 1% изкривявания – максимално възможните преди вградения лимитер да се намеси, мощността е с 20% по-голяма... Естествено усилвателят може да работи и в другия режим – с 8 независими 500W изходи.

            При такава изходна мощност един от основните проблеми е захранването (както се казва – нито един усилвател не е по-мощен от захранването си). За решаването на тези проблеми съществува иновативен и консервативен подход: иновативният подход използва т.н. импулсни захранвания. За сметка на спестяване на 10-15кг. „живо тегло” на усилвателя, импулсното захранване е почти толкова сложно, колкото и звуковата електроника. Въведените многобройни защити на захранването не изключват дефекти при реални условия на работа в България (напрежения от 160V  до 260V, токови удари и др.). Ремонтът на подобни импулсни захранвания е почти невъзможен. Естествено има и няколко реномирани производители, където надеждността е на достатъчно добро ниво (при нов усилвател!!!). При тях пък често се случва усилвателят да не може да включи при напрежения под 200V и над 240V (добре известен феномен при сценична работа). Интелигентните защити блокират електрониката – в Европа и Щатите захранването не варира с повече от 5%, а за токови удари фирмите се съдят...

            Консервативният подход за решаване на проблема залага на добре познатите сигурни тороидални трансформатори (надеждността на трансформатора е около 2 порядъка (100 пъти!) по-висока от тази на полупроводниковите елементи). За съжаление сигурността се „заплаща” с килограми (известни са модели с тегло 35÷45кг.).

            Как са решени проблемите със захранването при Pro8000? Накратко казано по-скоро консервативно – с тороидален трансформатор, но не с какъв да е. Използвана е специална кобалтово-активирана силициева ламарина за производството на тороида. Това позволява да се получи по-голяма мощност при по-малък тороид. Основният фактор за намаляване на теглото е ръчното навиване на тороида. Това позволява масо-габаритните показатели да се редуцират почти двойно (машинно навитите тороиди имат много по-голям отвор, респективно диаметър, за да може да преминава „совалката” на машината, естествено те са и по-евтини). В резултат на тези мерки теглото на усилвателя не надхвърля 27кг. – за 8000W музикална мощност! Основното обаче, което отличава нашето захранване и е в пряка връзка със субективното качество на звука (особено на ниски честоти) са стойностите и конструкцията на филтриращите кондензатори. Всъщност понятието „филтриращи” кондензатори не отразява добре критично важната им роля за мощността и динамичния „таван” на усилвателя. Накратко казано, тъй като музикалната програма има ясно изразен импулсен характер, то основната енергия подавана към крайните транзистори, а оттам и към говорителите се осигурява от филтриращите кондензатори. Тороидалният трансформатор само ги дозарежда между музикалните пикове. Много производители използват сумарен капацитет между 10000μF и 20000μF, осигурен от 2 или 4 малогабаритни кондензаторчета с тънки 1мм изводи, за да могат да бъдат разположени директно на платката. Безспорно това е по-удобно и по-евтино. В Pro8000 ние не постъпваме така: използваме кондензаторна батерия от 12 броя запаралелени кондензатори със сумарен капацитет от около 60000μF! Отделните кондензатори са с големина като на ръчна граната и почти толкова опасни... Токът на изходните електроди се отнема с винтове М5 и се обединява в масивни алуминиеви шини. Натрупаната в батерията енергия е такава, че при късо съединение може да стопи 4мм отверка! Естествено и другите компоненти на усилвателя трябва да имат съответните токови възможности – крайните транзистори имат по 130А peac, a мостовите изправители 400А peac (при това са два в паралел!) Освен тези мерки в усилвателя е използван така наречения каскаден принцип на подаване на захранването. Енергията при стръмните музикални пикове се осигурява от специални кондензатори разположени на няколко сантиметра от съответния изходен транзистор. Те са със сравнително малък капацитет и много малка паразитна индуктивност, затова експлозивно отдават енергията си във върховите пасажи, после мощната и съответно по-инертна кондензаторна батерия ги дозарежда в реално време. За тези неща човек се сеща когато субективно оценява усилвателя особено при kick bass...

            Накрая, но не и по важност, няколко думи за „работните коне” на Pro8000 – осемте клас D стъпала. Въпросът за качествата на D-усилвателите в сравнение с „класическите” АВ и Н схеми е спорен. Много потребители считат D-усилвателите приложими единствено за бас-усилватели, други изцяло ги отхвърлят (обикновено това се случва когато първият тестван усилвател е бил евтин китайски...). Безспорно е едно: недостатъците на D-усилвателите намаляват и напълно изчезват при достатъчно висока тактова честота. До преди няколко години, наистина мощните MOS транзистори ограничаваха тази честота. В последно време обаче елементната база се разви много. В Pro8000 използваме нови компоненти излезли на пазара в USA през декември 2007! Това ни даде възможност да работим с тактова честота от над 400kHz. В резултат нелинейните изкривявания на усилвателя са твърде ниски: при работа на „малка” мощност – до няколко стотин вата и на bridge, изкривяванията на 1kHz не надхвърлят 0,05%. При това D-усилвателите в това число и Pro8000 имат някои безспорни предимства и високият (над 90%) коефициент на полезно действие съвсем не е единственият им плюс:

            а) по-плитка в сравнение с „традиционните”  АВ усилватели отрицателна обратна връзка (което е много модно напоследък), в резултат преходните процеси при „клипване” са много по-кратки и субективно звукът е по-естествен на средни честоти.

            б) Поради работата на крайните транзистори в импулсен режим отсъстват т.н. термични изкривявания. Специалистите знаят, че поради малката термична инерционност на кристала на крайния транзистор при АВ усилвателите, температурата му варира според моментната стойност на усилвания синусоидален сигнал (за ниски честоти естествено). Промяната на температурата на кристала променя естествено всички параметри на транзистора. Резултатът се описва трудно математически, но се усеща субективно най-вече при възпроизвеждане на бас. Както казахме при D усилвателя тези изкривявания отсъстват.

            в) При традиционните усилватели необходимите качествени показатели се постигат чрез последователно включване на много усилвателни стъпала. Всяко от тях забавя сигнала и внася своите изкривявания.  При D усилвателите пътя на сигнала от вход до изход е много по-кратък. На това се дължи забелязаната от потребителите „директност” и „непосредственост” на звученето при Pro8000.

            г) Поради използвания class D, Pro8000 показва някои благоприятни особености, които се различават от обичайното за „традиционните” усилватели: изкривяванията на bridge са около два пъти по-малки отколкото при нормална работа (смущенията от тактовата честота се подтискат), освен това при намаляване на товара от 8 на 2 ома, изкривяванията не нарастват особено.

            д) Изходното съпротивление на D усилвателите е много малко. Токът от захранването се подава към говорителя директно през отпушения MOS транзистор със съпротивление десетина хилядни от ома и аналогичното активно съпротивление на изходния филтър. Това означава, че изходът на D усилвателя ще контролира много прецизно тежките мембрани на големите басови говорители. С други думи казано добър реален коефициент на демпфане. При Pro8000 ние гарантираме демпфане не по-малко от 250. Тук е мястото да споменем разпространилата се мания на „раздуване” на реалните коефициенти на демпфане на някои китайски (и не само) усилватели. При сравнително евтини модели се изнасят стойности от 800, 1000 и повече. За сведение при товар 4? и демпфане 800, изходното съпротивление на усилвателя трябва да е 5 хилядни от ома! И това на изхода на усилвателя при последователно включени контактни съпротивления на спикони и релета, свързващи кабели и естествено изходното съпротивление на крайното стъпало. Абсурдно, 5 хилядни от ома е съпротивлението на двадесетина сантиметра кабел... Всъщност, да не задълбаваме много в теорията, но потребителите отчитат необясними преимущества във възпроизвеждането на баса от Pro8000 в сравнение с други не лоши усилватели. В крайна сметка не трябва да забравяме, че все още няма ясно становище за ролята или „тегловният коефициент” на отделните качествени показатели на усилвателите и отражението им върху цялостното субективно възприятие на звуковата картина. Така че, окончателната присъда произнася негово величество ухото...